Sentinella

Escultura - Assemblatge - Collage

escultura assemblage amb collage "sentinella"
Sentinella
Per a la realizació d'aquest assemblatge amb objectes trobats he utilitzat una pala de ferro, cartrons, papers de guardes que formen el collage, i fleix de ferro.  Mides: 44x40x7cm.
Para la realización de este ensamblaje con objetos encontrados he utilizado una pala de hierro, cartones, un collage hecho con papeles de guardas y un fleje de hierro. Medidas: 44x40x7cm.

Africana Silenciada

Assemblage artístic - Art pobre

assemblages artísticos realizados por la artista ImaPérezAlbert
Africana silenciada
Per a la realització d'aquest assemblage artístic sobre fusta he utilitzat diferents objectes trobats com una destral de ferro, un fleix de ferro enrotllat, cordes i metall. Mides: 38x26x6cm
Para la realización de este ensamblaje sobre madera, he utilizado diferentes objetos encontrados como un hacha de hierro, fleje de hierro enrollado, cuerdas, una abrazadera un tornillo antiguo y metal. Medidas: 38x26x6cm