Sentinella

Escultura - Assemblatge - Collage

escultura assemblage amb collage "sentinella"
Sentinella
Per a la realizació d'aquest assemblatge amb objectes trobats he utilitzat una pala de ferro, cartrons, papers de guardes que formen el collage, i fleix de ferro.  Mides: 44x40x7cm.
Para la realización de este ensamblaje con objetos encontrados he utilizado una pala de hierro, cartones, un collage hecho con papeles de guardas y un fleje de hierro. Medidas: 44x40x7cm.