HELP I'M NOT A ROBOT

HELP I AM NOT A ROBOT

Help! I'm not a Robot

Aquesta escultura ha estat realitzada amb objectes trobats. El collage de paper de guarda y diaris cubreix el suport de fusta: un esglaó d'una escala de cargol. Completa l'escultura una molla de matalàs, diferents peces de ferro, una molla de pastisseria, dues perxes, una clau, un tròs de cadena y un fleix de ferro. Mides: 76x40x16cm.

Esta escultura ha sido realizada con objetos encontrados.  El collage de papel de guarda y periódicos cubre el soporte de madera: un escalón de una escalera de caracol. Completa la escultura un muelle de colchón, diferentes piezas de hierro, un molde de pastelería, dos perchas, una llave, un trozo de cadena y fleje de hierro.  Medidas:  76x40x16cm