Mare i Fill

Escultura de hierro abstracta

escultura de hierro y fleje antiguo creada por la artista ImaPerezAlbert
Mare i fill
Mare i fill és una escultura / assemblatge creada amb una peça de ferro i fleix antic. Les seves mides són: 36x19x13.cm.
Escultura - ensamblaje.  Gran pieza de hierro y fleje oxidado.  Medidas: 36x19x13 cm.