Composició amb Tres Claus

Assemblage artistic abstracte

assemblatge-escultura realizado con objetos y materiales pobres
Composició amb tres claus
Assemblatge amb diferents tipus de ferros. Mides: 23x29x4cm.
Ensamblaje con diferentes tipos de hierros.23x29x4cm